Zgarnij szalik
i zacznij oszczędzać!

Twoje dane będą użyte tylko w celu przedstawienia oferty.

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych - 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Hermes Energy Group S.A. z siedzibą Warszawie przy ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000507501, posiadająca numer NIP 7010417053 oraz numer REGON 147154380 (dalej jako „Administrator”).
  2. Danymi kontaktowymi Administratora są: ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa,
  3. Z inspektorem danych osobowych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@heg.com.pl lub pisemnie na adres: Hermes Energy Group S.A., ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa
  4. Dane osobowe są̨ zbierane i przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego usług Administratora, w szczególności przesyłania informacji handlowych drogą komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwym przepisów prawa, w tym realizacji obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z przetwarzaniem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług marketingowych, w szczególności w celu przedstawienia oferty Administratora.
  6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i żądania ich kopii, posiada prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia ich, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Posiadasz prawo do przenoszenia danych osobowych, t.j. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz również żądać przesłania tych danych innemu Administratorowi.
  8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zawarcia z Tobą umowy lub, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, w ciągu 2 lat od przedstawienia oferty przez Administratora, do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywaniach oraz na wypadek jakichkolwiek roszczeń przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa.
  9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez spółkę Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000507501, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.026 PLN, w całości opłaconym, posiadającej NIP: 7010417053, REGON: 147154380 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o ofercie spółki Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000507501, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.027 PLN, w całości opłaconym, posiadającej NIP 7010417053, REGON: 147154380 na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o ofercie spółki Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000507501, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.027 PLN, w całości opłaconym, posiadającej NIP: 7010417053, REGON: 147154380, na wskazany przeze mnie numer telefonu (sms, połączenie telefoniczne).

Zgody mogą być wycofane w każdym czasie poprzez kontakt drogą poczty elektronicznej na adres iod@heg.com.pl