Korzyści jakie czekają na ciebie:

 

 • W piłce, jak i w życiu - istotna jest dobra taktyka. W naszym składzie stawiamy na niskie ceny prądu i gazu!
 • 1916 energia to Twój obrońca przed atakiem wysokich cen! Dajemy Ci ochronę przed podwyżkami.
 • Gramy fair play. U nas wiesz, za co płacisz, zero ukrytych opłat.
 • Prosta umowa i brak kruczków prawnych to najlepszy skład!
 • Mamy najlepszą linię pomocy. Załatwimy za Ciebie wszystko w procesie zmiany! Ty możesz w tym czasie wygodnie siedzieć i oglądać mecz.
 • Złap transferowe okienko i zmień sprzedawcę prądu już dziś!

Oferta promocyjna "Pakiet korzyści dla Kibica"1

Mając na uwadze najwyższy standard usług oraz dopasowanie naszej oferty do potrzeb Klientów, przygotowaliśmy specjalne pakiety promocyjne, w których otrzymujesz:

1 Szczegóły oferty dostępne w [Regulaminie].

2 Cena energii elektrycznej w grupie taryfowej G11 (według klasyfikacji innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) oferowana przez Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie w ofercie promocyjnej „Pakiet korzyści dla Kibica” (obowiązującej na dzień 17.02.2019 r.) pod marką 1916 energia jest niższa o 19,16% w stosunku do ceny energii elektrycznej określonej w cenniku energii elektrycznej (obowiązującym na dzień 14 lutego 2019 r.) dla tej samej grupy taryfowej G11 „Najprostsza dla Ciebie” przez jednego z wiodących sprzedawców energii elektrycznej w Warszawie, tj. przez innogy Polska S.A. Różnica cenowa (w ujęciu procentowym) określona została poprzez porównanie cen w wyżej wymienionej grupie taryfowej ujętej w cennikach energii elektrycznej obowiązujących na dzień 17.02.2019 r.

3 Pełen zakres ochrony ubezpieczeniowej i świadczeń oraz sum ubezpieczenia opisany jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia assistance "[Elektryk 24/7]" z dnia 28.05.2018 r.

Z nami zawsze wygrywasz:

 • Atrakcyjne ceny prądu i gazu,
 • Minimum formalności,
 • Jedna faktura rozliczeniowa,
 • Prosta umowa,
 • Brak ukrytych opłat.

Zamawiam rozmowę

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych - 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Hermes Energy Group S.A. z siedzibą Warszawie przy ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000507501, posiadająca numer NIP 7010417053 oraz numer REGON 147154380 (dalej jako „Administrator”).
 2. Danymi kontaktowymi Administratora są: ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa,
 3. Z inspektorem danych osobowych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@heg.com.pl lub pisemnie na adres: Hermes Energy Group S.A., ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa
 4. Dane osobowe są̨ zbierane i przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego usług Administratora, w szczególności przesyłania informacji handlowych drogą komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwym przepisów prawa, w tym realizacji obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z przetwarzaniem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług marketingowych, w szczególności w celu przedstawienia oferty Administratora.
 6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i żądania ich kopii, posiada prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia ich, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiadasz prawo do przenoszenia danych osobowych, t.j. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz również żądać przesłania tych danych innemu Administratorowi.
 8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zawarcia z Tobą umowy lub, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, w ciągu 2 lat od przedstawienia oferty przez Administratora, do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywaniach oraz na wypadek jakichkolwiek roszczeń przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa.
 9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez spółkę Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie w celach handlowych i marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie, od Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie, informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie w celu przedstawienia mi aktualnej oferty handlowej tej spółki.

Zgody mogą być wycofane w każdym czasie poprzez kontakt drogą poczty elektronicznej na adres iod@heg.com.pl