Jak wygrać?

wypełnij formularz zgłoszeniowy i weź udział w loterii.

W trakcie meczu oczekuj SMS-a z pytaniem: "Czy jesteś dzisiaj na meczu Legii?"
Loteria dotyczy meczów rozgrywanych przez Legię Warszawa na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3
w okresie 16.02 - 31.05.2019 r.

jesteś na meczu?
ODPISZ "TAK"
i weź udział w losowaniu
nagrody głównej o wartości
1000 zł za KAŻDEGO gola Legii Warszawa.*

nie ma Cię na meczu?
NIE ODPISUJ.
Bierzesz udział w losowaniu
nagrody dodatkowej o wartości
200 zł do Legia FanStore.

Zgłoszenia przyjmowane są do 90 min. meczu.
Po meczu losujemy zwycięzców!
Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą telefoniczną do 5 minut po losowaniu.

Do 30 minut po zakończonym meczu,
odbierz nagrodę główną
w Legia FanStore.
Wejście od strony ul. Łazienkowskiej.

odbierz
nagrodę dodatkową
Skontaktujemy się
z Tobą w celu jej przekazania.

* W losowaniu nagrody głównej o wartości 1000 zł za KAŻDEGO gola strzelonego przez Legię Warszawa podczas meczu biorą udział tylko te osoby, które potwierdzą obecność na meczu.

każdy może wygrać!

Dla wszystkich biorących udział w loterii, przygotowaliśmy specjalną ofertę dla Kibiców
Legii Warszawa na prąd lub gaz ziemny.
W tym celu przedstawiciel 1916 energia, skontaktuje się z Tobą telefonicznie.

Formularz
kontaktowy

Twoje dane będą użyte tylko w celu przedstawienia oferty.

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych - 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Hermes Energy Group S.A. z siedzibą Warszawie przy ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000507501, posiadająca numer NIP 7010417053 oraz numer REGON 147154380 (dalej jako „Administrator”).
 2. Danymi kontaktowymi Administratora są: ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa,
 3. Z inspektorem danych osobowych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@heg.com.pl
 4. Twoje dane osobowe są̨ zbierane i przetwarzane w celach związanych z obsługą Loterii „1000 zł za gola dla Legii”, dalej „Loteria” (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach marketingu bezpośredniego usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) oraz w celu wykonania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze i Organizatorze, tj. Ewelinie Sasin prowadzącej działalność pod firmą Ewesa Studio Promocji i PR Ewelina Sasin z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Derdowskiego 4, 80-310 Gdańsk, wpisanej do CEIDG, posiadającej NIP 9591511109, REGON 220167787, dalej jako „Organizator”, w związku z Loterią (art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 20 ust. 3, 5 i 6 ustawy o grach hazardowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w Loterii.
 6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i żądania ich kopii, posiada prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia ich, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Posiadasz prawo do przenoszenia danych osobowych, t.j. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz również żądać przesłania tych danych innemu Administratorowi.
 8. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z Loterią.
 9. Administrator powierzył przetwarzanie danych Organizatorowi, tj. Ewelinie Sasin prowadzącej działalność pod firmą Ewesa Studio Promocji i PR Ewelina Sasin z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Derdowskiego 4, 80-310 Gdańsk, wpisanej do CEIDG, posiadającej NIP: 9591511109, REGON: 220167787
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Loterii, tj. od 16.02.2019 r. do 31.05.2019 r. a także do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych oraz na wypadek jakichkolwiek roszczeń przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa.
 11. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane koniecznie do podania:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Numer telefonu komórkowego
 • Adres email

Oświadczam, iż zapoznałam(zapoznałem) się z Regulaminem Promocji w tym z postanowieniami dotyczącymi moich danych osobowych i akceptuję jego treść.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez spółkę Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000507501, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.026 PLN, w całości opłaconym, posiadającej NIP: 7010417053, REGON: 147154380 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o ofercie spółki Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000507501, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.027 PLN, w całości opłaconym, posiadającej NIP 7010417053, REGON: 147154380 na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o ofercie spółki Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000507501, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.027 PLN, w całości opłaconym, posiadającej NIP: 7010417053, REGON: 147154380, na wskazany przeze mnie numer telefonu (sms, połączenie telefoniczne).

Zgody mogą być wycofane w każdym czasie poprzez kontakt drogą poczty elektronicznej na adres iod@heg.com.pl