Korzyści jakie czekają na ciebie:

 

 • Sezon niskich cen trwa u nas cały czas, dlatego w 1916 energia masz tańszy gaz przez cały okres obowiązywania umowy.
 • Jesteśmy w tej samej drużynie co Ty, dlatego dajemy Ci ochronę przed podwyżkami.
 • Więcej czasu na oglądanie meczy. W 1916 energia masz jedną, czytelną fakturę.
 • Gramy fair play. U nas wiesz, za co płacisz, zero ukrytych opłat.
 • Prosta umowa. Nie potrzebujesz 90 minut, by ją przeczytać, wystarczy Ci przerwa między dwiema połowami.
 • Zrealizujemy formalności w Twoim imieniu. Ty kibicujesz na trybunach i oglądasz mecz, a my gramy i załatwiamy wszystko za Ciebie.
 • Proces zmiany sprzedawcy jest łatwiejszy niż strzał z rzutu wolnego. Sprawdź!

1 Różnica cenowa 5,8% odnosi się do cen paliwa gazowego oferowanego w grupach taryfowych W-1.1, W-1.2 (według klasyfikacji Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) w umowie dostawy i sprzedaży paliwa gazowego zawartej na okres dwóch lub trzech lat i stanowi różnicę pomiędzy ceną paliwa gazowego (dla tych samych grup taryfowych W-1.1, W-1.2), określoną w taryfie jednego z największych sprzedawców gazu w Polsce, tj. przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obowiązującej na dzień 15.02.2019 r.) i aktualną ofertą Hermes Energy Group S.A. pod marką 1916 energia.

2 Grupy taryfowe wg klasyfikacji Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Z nami zawsze wygrywasz:

 • Atrakcyjne ceny prądu i gazu,
 • Minimum formalności,
 • Jedna faktura rozliczeniowa,
 • Prosta umowa,
 • Brak ukrytych opłat.

Zamawiam rozmowę

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych - 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Hermes Energy Group S.A. z siedzibą Warszawie przy ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000507501, posiadająca numer NIP 7010417053 oraz numer REGON 147154380 (dalej jako „Administrator”).
 2. Danymi kontaktowymi Administratora są: ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa,
 3. Z inspektorem danych osobowych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@heg.com.pl lub pisemnie na adres: Hermes Energy Group S.A., ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa
 4. Dane osobowe są̨ zbierane i przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego usług Administratora, w szczególności przesyłania informacji handlowych drogą komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwym przepisów prawa, w tym realizacji obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z przetwarzaniem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług marketingowych, w szczególności w celu przedstawienia oferty Administratora.
 6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i żądania ich kopii, posiada prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia ich, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiadasz prawo do przenoszenia danych osobowych, t.j. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz również żądać przesłania tych danych innemu Administratorowi.
 8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zawarcia z Tobą umowy lub, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, w ciągu 2 lat od przedstawienia oferty przez Administratora, do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywaniach oraz na wypadek jakichkolwiek roszczeń przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa.
 9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez spółkę Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie w celach handlowych i marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie, od Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie, informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie w celu przedstawienia mi aktualnej oferty handlowej tej spółki.

Zgody mogą być wycofane w każdym czasie poprzez kontakt drogą poczty elektronicznej na adres iod@heg.com.pl